Trụ sở chính

6th Floor, Itabashi Center Building, 3-9-7 Itabashi, Itabashi-ku, Tokyo 173-0004, Japan
Điện thoại: +81-3-3962-4011
Fax: +81-3-3963-0694
E-mail: tokyo@e-thermal.co.jp

Văn phòng

Văn phòng Tokyo: Tokyo, Nhật Bản
Văn phòng Tochigi: Tochigi, Nhật Bản
Văn phòng Kansai: Hyogo, Nhật Bản

Nhà máy sản xuất

Nhà máy sản xuất

Nhà máy Nasu (Tochigi, Nhật Bản)

Trung tâm nhiệt luyện

Hà Nội, Tochigi
(Hà Nội, Việt Nam / Tochigi, Nhật Bản)