Khái niệm nhiệt luyện kim loại màu

Nhiệt luyện kim loại màu

Nhiệt luyện kim loại màu (kết hợp với đốt nóng và làm nguội) được thực hiện nhằm mục đích làm thay đổi tính chất (độ cứng, độ mềm, giãn) mà không làm thay đổi hình dạng.
Dưới đây là ví dụ về chủng loại kim loại màu và phương pháp nhiệt luyện.

Nhiệt luyện kim loại màu

Loại:
Hợp kim đồng, hợp kim nhôm, magie, hợp kim titan, vàng, bạc, v.v…
Nhiệt luyện:
Biến thành dung dịch, hóa lỏng, ủ, làm cứng hóa già, v.v…
Ví dụ sản phẩm sản xuất:
Rất nhiều lĩnh vực như vật liệu tiếp xúc mà tiêu biểu là vật liệu kết nối, bánh xe hơi, gọng kính, phụ kiện, linh kiện xe hơi, linh kiện máy bay

Ví dụ xử lý theo từng kim loại

Hợp kim đồng và vàng

Dễ uốn, nhiệt luyện nhiều lần để dát mỏng. Trường hợp nhiệt luyện và làm nguội nhanh trong môi trường nitơ để kiểm soát “oxy hóa” thì làm nguội trong môi trường ni-tơ + hydro.

Hợp kim titan

Do trong môi trường nitơ xảy ra nitro hóa, còn môi trường hydro xảy ra giòn hóa nên thông thường sử dụng khí argon.

Hợp kim nhôm

Do bề mặt bị phủ bởi màng oxy hóa cứng chắc nên thông thường nhiệt luyện trong không khí.

Sản phẩm do Thermal cung cấp

Tham khảo Danh sách nhiệt luyện các kim loại màu

Hợp kim đồng Sản phẩm gia công áp lực

JIS Loại Loại bỏ ứng lực Hóa già
C1100 Đồng sạch kỹ thuật 260~650℃ 190℃ -
C2100 Đồng đỏ (95/5) 425~790℃ 205℃ -
C2300 Đồng đỏ (85/15) 425~730℃ 233~245℃ -
C2600 Đồng vàng (70/30) 425~700℃ 260℃ -
C2801 Đồng vàng (60/40) 425~600℃ 205℃ -
C3500 Đồng vàng dễ cắt 425~650℃ 245℃ -
C4250 Đồng photpho 480~680℃ 190℃ -
C7060 Bạc niken 590~815℃ 245℃ -
C1720 Đồng berrili 770~1040℃ - 315℃
Bổ sung 1)
Ủ được thực hiện để đốt nóng vật đã được làm cứng bằng gia công nguội từ mức nhiệt độ tái kết tinh trở lên, làm mềm nhờ sự phát triển của tái kết tinh và hạt kết tinh.
Bổ sung 2)
Xử lý loại bỏ ứng lực để loại bỏ ứng lực tồn đọng phát sinh khi gia công ở nhiệt độ tái kết tinh trở xuống, phòng ngừa nứt theo thời gian (nứt ăn mòn ứng lực), phù hợp với tấm đồng vàng, v.v…
Ngoài ra, khi gia công nguội ở nhiệt độ cao rồi loại bỏ ứng lực ở nhiệt độ thấp thì đối tượng sẽ mạnh lên và đặc tính bật tăng lên do đó phù hợp với tấm đồng photpho.
Bổ sung 3)
Xử lý hóa già sẽ làm cứng khi biến thành dung dịch từ nhiệt độ cao, phân tách nguyên tử chất tan ở nhiệt độ thấp và hóa già do đó phù hợp với tấm đồng berili, v.v…

Hợp kim nhôm Sản phẩm gia công áp lực

JIS Tôi luyện Xử lý biến thành dung dịch Tôi Xử lý làm cứng hóa già
1080
1100
1200
0 340~410℃
Làm mát bằng không khí hoặc làm mát lò
- - -
2014,
2014 Ván bìa
0 340~410℃
Làm mát bằng không khí hoặc làm mát lò
- - -
T4, T42, T3 - 495~505℃ Làm mát bằng nước Từ 96 giờ trở lên ở nhiệt độ phòng
T6, T62 - 495~505℃ Làm mát bằng nước 170~180℃, 10 giờ
2017 0 340~410℃
Làm mát bằng không khí hoặc làm mát lò
- - -
T4, T42, T3 - 495~510℃ Làm mát bằng nước Từ 96 giờ trở lên ở nhiệt độ phòng
2024,
2024 Ván bìa
0 Làm mát bằng không khí hoặc làm mát lò khoảng 410℃ - - -
T4, T42, T3, T361 - 490~500℃ Làm mát bằng nước Từ 96 giờ trở lên ở nhiệt độ phòng
T62 - 490~500℃ Làm mát bằng nước 185~195℃, khoảng 9 giờ
T861 - 490~500℃ Làm mát bằng nước 185~195℃, 8 giờ
3003
3203
0 340~410℃
Làm mát bằng không khí hoặc làm mát lò
- - -
3004
3005
0 340~410℃
Làm mát bằng không khí hoặc làm mát lò
- - -
5005
5254
5086
0 340~410℃
Làm mát bằng không khí hoặc làm mát lò
- - -
6061 0 340~410℃
Làm mát bằng không khí hoặc làm mát lò
- - -
T4, T42 - 515~550℃ Làm mát bằng nước Từ 96 giờ trở lên ở nhiệt độ phòng
T6, T62 - 515~550℃ Làm mát bằng nước 155~165℃, 18 giờ
7N01 0 Làm nguội lò khoảng 410℃ - - -
T4 - Làm mát bằng không khí hoặc làm mát bằng nước khoảng 450℃ Từ 1 tháng trở lên ở nhiệt độ phòng
T6 - Làm mát bằng không khí hoặc làm mát bằng nước khoảng 450℃ Khoảng 120℃, từ khoảng 24 giờ trở lên
7075,
7075 Ván bìa
0 340~410℃
Làm mát bằng không khí hoặc làm mát lò
- - -
T6, T62 - 460~510℃ Làm mát bằng nước 115~125℃, từ khoảng 24 giờ trở lên
Bổ sung 1)
Ký hiệu tôi luyện của JIS
 • F = Giữ nguyên trạng như sản xuất
 • O = Ủ
 • H = Đã gia công làm cứng
 • T4 = Hóa già tự nhiên sau khi biến thành dung dịch
 • T3 = Gia công nguội sau khi biến thành dung dịch rồi để hóa già tự nhiên thêm
 • T5 = Làm nguội từ gia công nhiệt độ cao rồi hóa giá nhân tạo
 • T6 = Hóa già nhân tạo sau khi biến thành dung dịch
 • T8 = Thực hiện gia công nguội sau khi biến thành dung dịch rồi hóa già nhân tạo
 • T42 = Người sử dụng đã thực hiện xử lý T4
 • T62 = Người sử dụng đã thực hiện xử lý T6
 • T361 = Đã thực hiện gia công nguội với tỷ lệ giảm mặt cắt 6% sau khi biến thành dung dịch
 • T861 = Đã thực hiện xử lý làm cứng hóa già nhân tạo trên T36
Bổ sung 2)
Độ dày từ 12mm trở xuống, thêm 30 phút cho thời gian làm cứng hóa già mỗi lần tăng thêm 12mm.
Bổ sung 3)
Về thời gian ủ trong trường hợp ủ vật đã nhiệt luyện, nên đốt nóng đến khoảng 410℃ và duy trì từ 1 giờ trở lên và làm nguội xuống 260℃ với tốc độ tối đa 28℃ mỗi giờ.

Vật đúc hợp kim nhôm

JIS Thành phần hóa học (%) Xử lý biến thành dung dịch Hóa già nhân tạo Độ bền kéo căng (kg/mm) Chịu lực (kg/mm) Giãn (%)
Al Zn Mn RE Zr Si Cu Ni Mg (℃) (h) (℃) (h)
MC1 - F 5,3~6,1 2,5~3,5 0,15~0,6 - - Từ 0,30 trở xuống Từ 0,10 trở xuống Từ 0,01 trở xuống Phần còn lại - - - - > 18 > 7 > 4
T4 380~390 10~4 - - > 24 > 7 > 7
T5 - - 260 4 > 18 > 8 > 2
T6 380~390 10~4 220~230 5 > 24 > 11 > 3
MC2 - F 8,1~ 9,3 0,4~ 1,0 0,13~ 0,5 - - Từ 0,30 trở xuống Từ 0,10 trở xuống Từ 0,01 trở xuống Phần còn lại - - - - > 16 > 7 -
T4 410~420 16~24 - - > 24 > 7 > 7
T5 - - 170~215 16~4 > 16 > 8 > 2
T6 410~420 16~24 170~215 16~4 > 24 > 11 > 3
MC3 - F 8,3~ 9,7 1,6~ 2,4 0,10~ 0,5 - - Từ 0,30 trở xuống Từ 0,10 trở xuống Từ 0,01 trở xuống Phần còn lại - - - - > 16 > 7 -
T4 405~410 16~24 - - > 24 > 7 > 6
T5 - - 230 5 > 16 > 8 -
T6 405~410 16~24 260~220 4~5 > 24 > 13 -
MC5 - F 9,3~10,7 Từ 0,3 trở xuống 0,10~ 0,5 - - Từ 0,30 trở xuống Từ 0,10 trở xuống Từ 0,01 trở xuống Phần còn lại - - - - > 14 > 7 -
T4 420~425 16~24 - - > 24 > 7 > 6
T6 420~425 16~24 230~205 5~24 > 24 > 11 > 2
MC6-T5 - 3,6~ 5,5 - - 0,50 ~ 1,0 - Từ 0,10 trở xuống Từ 0,01 trở xuống Phần còn lại - - 220~175 8~12 > 24 > 14 > 5
MC7-T5 - 5,6~ 6,5 - - 0,60 ~ 1,0 - Từ 0,10 trở xuống Từ 0,01 trở xuống Phần còn lại - - 150 48 > 27 > 18 > 5
T6 495~500 2 130 48 > 27 > 18 > 5
MC8-T5 - 2,0~ 3,1 2,5~ 4,0 - 0,50 ~ 1,0 - Từ 0,10 trở xuống Từ 0,01 trở xuống Phần còn lại - - 215 5 > 14 > 10 > 2
Bổ sung 1)
Vật đúc Mg sẽ được thực hiện T4, T5, T6 nhưng cũng có khi thực hiện T2 (thực hiện gia công nguội sau khi gia công nhiệt độ cao rồi để hóa già tự nhiên) hay F.
Bổ sung 2)
Rửa kỹ trước khi nhiệt luyện. Cấm sử dụng bột nhôm.
Bổ sung 3)
Gốc Mg-Al-Zn sẽ cho vào lò 260℃ sau đó từ từ nâng lên nhiệt độ biến thành dung dịch để phòng ngừa bị rỗ.
Bổ sung 4)
Do khả năng cảm thụ tôi thấp hơn so với hợp kim nhôm nên có thể áp dụng làm mát bằng không khí hoặc làm mát bằng nước nóng trong làm mát bằng cách biến thành dung dịch nhưng đối với sản phẩm đúc thì áp dụng làm mát bằng nước.
Bổ sung 5)
Do hợp kim Mg cháy bốc lửa ở 430℃ nên sử dụng môi trường phòng ngừa bốc lửa trong lò khi biến thành dung dịch.

Hợp kim titan Sản phẩm gia công áp lực

Gốc MIL Ủ nắn thẳng
(℃×h)

(℃×h)
Xử lý biến thành dung dịch (℃×h) Hóa già (℃×h)
Hợp kim α Commercially Pure Titanium 538~593 × 1/3~2/3
524~538 × 1/2~1
471~495 × 2~4
416~440 × 7~8
538~816 x 0,03~2AC hoặc làm nguội chậm - -
Hợp kim α+β Ti-3Al-2.5V 371~649 × 1/4~6 704~760 × 1~3AC - -
Ti-8Al-1Mo-1V 580~788 × 1/6~1,25 704~927 × 0,03~8AC 899~1025× 0,16~1,5WQ 538~621 × 824AC
Ti-6Al-6V-2Sn 538~593 × 1/2~3 704~816 × 1~3AC 843~899× 0,16~1WQ 469~606 × 2~8AC
Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo - - 815~913 x ≥ 1AC hoặc nhanh hơn 593 × 4~8AC
Hợp kim β Ti-13V-11Cr-3Al 482~538 × 1/2~3 760~816 × 0,03~1 760~816× 0,16~1 440~525 × 2~60
Bổ sung 1)
Hợp kim α có hiệu quả kém dù có thực hiện xử lý biến thành dung dịch hay xử lý hóa già, do đó được sử dụng trong ủ.
Bổ sung 2)
Hợp kim α+β có độ cứng nhưng không thể gia công nguội.
Bổ sung 3)
Hợp kim β có tính gia công nguội tăng lên khi gia công biến thành dung dịch, độ cứng tăng lên đáng kể khi hóa già.
Bổ sung 4)
Để ngăn chặn quá trình oxy hóa, kết hợp môi trường argon và tẩy chân không trong lò.
Bổ sung 5)
AC nghĩa là làm mát bằng không khí, WQ là làm mát bằng nước.

Vui lòng nhấn nút bên phải để biết thêm chi tiết.