Đây là loại máy tiêu biểu của lò nhiệt luyện loại nhỏ thực hiện tôi không oxy hóa trên linh kiện số lượng ít nhưng nhiều chủng loại.
Chúng tôi hiện có loại máy phù hợp nhất với thép cấu tạo thành máy (thép cacbon, thép hợp kim) và thép công cụ (thép làm khuôn lạnh, thép làm khuôn nóng, thép làm khuôn nhựa).
Có thể kiểm soát hiện tượng oxy hóa và khử cacbon bằng cách thực hiện nhiệt luyện trong môi trường không bị oxy hóa.

SAM – Lò nhiệt luyện đa năng

Loại thiết bị đa năng hoàn toàn tự động làm mát bằng dầu và làm mát bằng khí

Công dụng
Nhiệt luyện thép cán nóng, thép cán lạnh và thép gió
Đặc trưng
Thiết bị kết hợp nhiệt luyện thép cán nóng, thép cán lạnh và thép gió trên cùng một máy.
Trọng lượng xử lý
25~100 kg/gross
Nhiệt độ
600~1250℃
Thùng chứa dầu
tối đa 120℃
Khí môi trường
N2 hoặc Ar

Vui lòng nhấn nút bên phải để xem chi tiết.

SA – Lò tôi không oxy hóa kèm thùng chứa dầu

SA – Lò tôi không oxy hóa kèm thùng chứa dầu

Hàng bán chạy – Phiên bản Lò tôi không oxy hóa dạng nhỏ

Công dụng
Tôi thép cán nóng
Đặc trưng
Lò tôi chuyên dụng cho thép cán nóng. Có thể quản lý chất lượng ổn định nhờ làm nguội tự động bằng dầu.
Trọng lượng xử lý
25~150 kg/gross
Nhiệt độ
600~1060℃
Thùng chứa dầu
tối đa 80℃ (OP~120℃)
Khí môi trường
N2 hoặc Ar

SAG – Lò tôi và ram thép chuyên dụng làm mát bằng khí

SAG – Lò tôi và ram thép chuyên dụng làm mát bằng khí

Lò không khí hai buồng. Nhiệt luyện thép cán lạnh trên 1 máy.

Công dụng
Nhiệt luyện thép cán lạnh (SKD)
Đặc trưng
Có thể xử lý từ làm nguội cho đến tôi thép trên 1 máy.
Trọng lượng xử lý
30~60 kg/gross
Nhiệt độ
500~1060℃
Khí môi trường
N2 hoặc Ar

AVC – Lò tôi chân không dạng làm mát bằng áp suất khí

AVC – Lò tôi chân không dạng làm mát bằng áp suất khí

Lò không khí một buồng. Nhiệt luyện thép cán lạnh trên 1 máy.

Công dụng
Dùng ánh sáng tôi/ram thép cán lạnh (SKD, SKH).
Đặc trưng
Có thể xử lý nhiệt quang nhờ gia nhiệt trong chân không.
Ngoài ra, làm mát bằng áp suất khí Nitơ (N2 280kPa)。
Trọng lượng xử lý
30~60 kg/gross
Nhiệt độ
500~1250℃
Khí môi trường
Chân không (*Khi làm mát thì dùng N2 hoặc Ar)

LAM – Lò sấy không khí dạng đứng

LAM – Lò sấy không khí dạng đứng

Loại máy đa năng, dễ sử dụng, dạng bán tự động

Công dụng
Nhiệt luyện không oxy hóa
Đặc trưng
Có thể nhiệt luyện không oxy hóa với giá thành thấp. Cấu tạo đơn giản, thao tác dễ dàng.
Trọng lượng xử lý
30~200kg/gross
Nhiệt độ
600~1060℃
Khí môi trường
N2 hoặc Ar (*Chỉ khi sấy khô)

Vui lòng nhấn nút bên phải để xem thông tin về Lò nhiệt luyện bằng khí hydro.

Vui lòng nhấn nút bên phải để liên hệ thông tin chi tiết về thiết bị.